Kylmälaboratorion kesätyöpaikat 2011

In english

Hakijoille järjestetään laboratorioesittely erikseen kylmäfysiikasta ja aivotutkimuksesta. Kokoontuminen molemmille kierroksille Nanotalon Kylmälaboratorion aulassa (Puumiehenkuja 2B).

Kylmäfysiikan tutkimuksen esittelykierros on perjantaina 18.2.2011, 14:30 alkaen. Kierros kestää noin tunnin. Kontaktihenkilö Juho Rysti

Aivotutkimusyksikön esittely on torstaina 17.2 klo 14:30; kontaktihenkilö Anne Mandel mandel@neuro.hut.fi

Aalto-yliopiston Kylmälaboratorioon otetaan 2. - 4. vuosikurssin opiskelijoita kesäharjoittelijoiksi. Harjoittelukausi on kesäkuusta elokuuhun, ellei toisin sovita. Myöhemmin on mahdollisuus päästä laboratorioon osa- tai kokopäivätyöhön ja sitä tietä tutkijanuran alkuun.

Halukkaita kehotetaan ilmoittautumaan keskiviikkoon 16.2.2011 mennessä web-lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava opintosuoritusote ja vapaamuotoinen ansioluettelo hakulomakkeen ohjeiden mukaisesti. Valinta suoritetaan tähänastisen opintomenestyksen perusteella, jolloin otetaan huomioon sekä suoritetut kurssit ja harjoitustyöt että niihin käytetty aika. Laboratorion tietoja voi käydä katsomassa myös www-osoitteessa http://ltl.tkk.fi.

Kesäharjoittelijoita otetaan seuraaviin tutkimusryhmiin (tutkimusryhmien linkeistä löytyy lisätietoa kesätöistä ja ryhmien toiminnasta):

  • µKI Group: Matalimmat saavutettavissa olevat lämpötilat. Tutkimusaiheina heliumseokset ja heliumkiteet. (dos. Juha Tuoriniemi)
  • NANOTEORIA -ryhmä: Epätasapainokvanttimekaniikkaa, kvanttikuljetusteoriaa, kvanttistatistiikkaa, suprajohtavuutta ja topologisia ilmiöitä nanorakenteissa (dos. Tero Heikkilä)


Otaniemessä, 31.1.2011

Pertti Hakonen, Kylmälaboratorion varajohtaja