Kesätyöpaikat 2012

In english


Hakijoille järjestetään laboratorioesittely erikseen kylmäfysiikasta ja aivotutkimuksesta.

Kylmäfysiikan tutkimuksen esittelykierros on torstaina 9.2.2012, 15:15 alkaen. Kokoontuminen Nanotalon aulassa (Puumiehenkuja 2A). Kierros kestää noin tunnin. Kontaktihenkilö Juho Rysti.

Aivotutkimusyksikön esittely on torstaina 16.2.2012 klo 15:00. Tapaaminen AMI-keskuksessa, Otakaari 5, I-siipi, Magneettitalo-rappu, 2. kerros. MEG esittely alkaen 15:30, Nanotalon aula (Puumiehenkuja 2 A). Kontaktihenkilö Leena Karvonen.


Aalto-yliopiston O.V. Lounasmaa-laboratorion Kylmälaboratorioon ja Aivotutkimusyksikköön otetaan 2. - 4. vuosikurssin opiskelijoita kesäharjoittelijoiksi. Harjoittelukausi on kesäkuusta elokuuhun, ellei toisin sovita. Myöhemmin on mahdollisuus päästä laboratorioon osa- tai kokopäivätyöhön ja sitä tietä tutkijanuran alkuun.

Halukkaita kehotetaan ilmoittautumaan keskiviikkoon 15.2.2012 mennessä web-lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava opintosuoritusote ja vapaamuotoinen ansioluettelo hakulomakkeen ohjeiden mukaisesti. Valinta suoritetaan tähänastisen opintomenestyksen perusteella, jolloin otetaan huomioon sekä suoritetut kurssit ja harjoitustyöt että niihin käytetty aika. Laboratorion tietoja voi käydä katsomassa myös www-osoitteessa http://ltl.tkk.fi.

Kesäharjoittelijoita otetaan seuraaviin tutkimusryhmiin (tutkimusryhmien linkeistä löytyy lisätietoa kesätöistä ja ryhmien toiminnasta):

Kylmälaboratorio


  • µKI-ryhmä: Matalimmat saavutettavissa olevat lämpötilat. Tutkimusaiheina heliumseokset ja heliumkiteet. (dos. Juha Tuoriniemi)
  • Teoria-ryhmä: Epätasapainokvanttimekaniikkaa, kvanttikuljetusteoriaa, kvanttistatistiikkaa, suprajohtavuutta ja topologisia ilmiöitä nanorakenteissa (dos. Tero Heikkilä)

AivotutkimusyksikköOtaniemessä, 30.01.2012

Pertti Hakonen, Kylmälaboratorion johtaja